Přeskočit na obsah

Jsme specializovaná advokátní kancelář na vymáhání odškodnění při pochybení lékaře, zanedbání lékařské péče

Odškodnění Bolestné

Při pochybení lékaře

Jsme specialisté na vymáhání odškodnění

Bolestné při pochybení lékaře

BEZ PLATBY PŘEDEM

Za naše služby dopředu nic neplatíte. Naše odměna se hradí až po úhradě odškodného.

Bolestné při pochybení zdravotnického zařízení

NEJVYŠŠÍ BOLESTNÉ

Vymůžeme pro Vás nejvyšší možné bolestné po dopravní nehodě. Jsme na Vaší straně.

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ

Při vymáhání Vašeho odškodnění postupujeme rychle a samostatně, tak aby Vás to co nejméně zatěžovalo

GARANCE SPOKOJENOSTI

Našim klientům se vždy snažíme otevřeně nastínit jejich možnosti, výhody i nevýhody navrhovaných řešení.

Jaké odškodnění můžete žádat?

Jak Lékaři, tak i zdravotnické zařízení odpovídají za škodu, kterou způsobí svým jednáním v rozporu s postupem odborné lékařské péče. Pokud máte dojem, že došlo k zanedbání lékařské péče při provedeném zákroku či poskytované péči, máte právo se bránit a požadovat náhradu škody za nesprávný lékařský postup. Svěřte se nám a my pro Vás vymůžeme Vaše odškodné při pochybení lékaře

Odškodné za způsobenou bolest
Nárok na náhradu za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti
Kompenzace dalších nákladů spojených s léčením
Odškodnění za ztížení společenského postavení
Náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti
Nároky na kompenzaci za ztrátu na důchodu
Odškodnění "ZTRÁTY ŠANCE"
Nárok na odškodnění újmy po očkování
Náhradu nákladů na výživu pozústalím
Kompenzaci Nákladů pohřbu
Nárok na nemajetkovou újmu v případě usmrcení blízkých

Specialisté na odškodnění medicínských sporů
Pozůstalí po zemřelém

Odškodné za způsobenou bolest

Náhrada za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti

Kompenzaci dalších nákladů spojených s léčením

Odškodné za ztížení společenského postavení

Náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Nárok na kompenzaci za ztrátu na důchodu

Odškodné "ZTRÁTY ŠANCE"

Odškodnění újmy po očkování

Náhrada nákladů na výživu pozústalím

Náklady pohřbu

Nárok na nemajetkovou újmu v případě usmrcení blízkých

Jak postupovat při pochybení lékaře

Při nástupu do nemocnice nebo vstupem do ordinace obvykle moc nepřemýšlíme nad tím, co vše špatného by se mohlo stát. Protože podstoupit jakoukoliv léčbu, znamená určité rizika a k nim patří i možnost, že lékař, sestra nebo jiný zdravotník udělá chybu a která může mít vážné následky.
Vzniklé komplikace mohou ohrožovat naše zdraví, nebo dokonce život.
Bohužel často se jedná o důsledek obrovského stresu, přetížení nebo například toho, že byl pacient přijat třeba během večerních hodin, kdy slouží méně personálu. Příčinou pochybení může být taktéž špatná organizace práce či porušení vnitřních pravidel lékařského zařízení.
Stává se také, že o pacienta pečuje nedostatečně zkušený personál. K chybám přitom dochází ve všech zdravotnických zařízeních všude na světě, a to i na těch nejlepších.

Máte právo nahlížet do lékařské dokumentace a dělat si fotokopie. Lékařské zařízení je povinné lékařskou dokumentaci vydat.
Žádoucí je pořídit si také další důkazy, jako jsou fotografie, videa nebo kontakt na pacienty s kterými jste byli v jednom pokoji.
Následně doporučujeme obrátit se na naší specializovanou advokátní kancelář ve které máme odborníky na řešení medicínských sporů.
Zdarma posoudíme zda k pochybení došlo a navrhneme Vám další postup a v celém řízení o náhradu škody Vás zastoupíme

Při Pochybení lékaře Vám náleží odškodnění za nesprávný lékařský postup
Při pochybení lékaře náleží poškozenému odškodnění za zanedbání lékařské péče

Máte právo nahlížet do lékařské dokumentace a dělat si fotokopie. Lékařské zařízení je povinné lékařskou dokumentaci vydat.

Žádoucí je pořídit si také další důkazy, jako jsou fotografie, videa nebo kontakt na pacienty s kterými jste byli v jednom pokoji.

Následně doporučujeme obrátit se na naší specializovanou advokátní kancelář ve které máme odborníky na řešení medicínských sporů.

Zdarma posoudíme zda k pochybení došlo a navrhneme Vám další postup

V celém řízení o náhradu škody Vás zastoupíme

Mohou také Pozůstalí žádat o odškodnění ?

Pozůstalí po zemřelém pacientovi mají taktéž právo na odškodnění. Jedná se především o odškodnění duševních útrap spojených se ztrátou blízké osoby, výživného pro pozůstalé a nákladů pohřbu.

Zanedbání lékařské péče vede k odškodnění za pochybení lékaře